logo

מדריכה למרכז מבקרים - סניף: קדימה

  • ניסיון בהדרכה לילדים
  • שירותיות
  • סובלנות
  • אנרגתיות
  • זמינות בחגים בחופש הגדול

המשרה בלשון זכר אך פונה לשני המינים


שתפו משרה זו: